نسخه برداری کردن استفاده تحقیقات تجهیزات

نسخه برداری کردن: استفاده تحقیقات تجهیزات اعلامیه ارسال همکاری سفرهای بازگشت

گت بلاگز اخبار حوادث جیغ و داد دختر نوجوان ، تجاوز به یک پسربچه را ناکام گذاشت

چندی قبل دختر نوجوانی پشت پنجره اتاقش ایستاده بود که ناگهان وحشت‌زده شروع به سر و صدا کرد و به سراغ مدیر ساختمان رفت و از او خواست به حیاط منزل برود و پسر جوانی

جیغ و داد دختر نوجوان ، تجاوز به یک پسربچه را ناکام گذاشت

عبارات مهم : معتاد

چندی قبل دختر نوجوانی پشت پنجره اتاقش ایستاده بود که ناگهان وحشت زده شروع به سر و صدا کرد و به سراغ مدیر ساختمان رفت و از او خواست به حیاط منزل برود و پسر جوانی را که در حال آزار یک پسر فرزند است تحویل پلیس بدهد.

به گزارش کشور عزیزمان ایران ؛دقایقی بعد مأموران پلیس با تماس مدیر ساختمان راهی محل که مجتمعی مسکونی در شرق پایتخت بود، شدند. دختر نوجوان در تحقیقات به پلیس گفت: چون پدر و مادرم سر کار می روند و غروب ها به منزل می آیند، معمولاً نزدیک ساعت برگشت آنها کنار پنجره منتظرشان می ایستم.امروز هم طبق معمول در کنار پنجره بودم که صحنه عجیبی دیدم. شهرام؛ پسر یکی از همسایه هایمان با زور پسر نوجوانی را گرفته بود و تلاش داشت او را به سرویس بهداشتی که داخل حیاط بود، ببرد.

ابتدا تصور کردم با هم شوخی می کنند ولی کمی که دقت کردم متوجه شدم که بین آنها درگیری است و پسر نوجوان تلاش دارد تا فرار کند جهت همین سر و صدا کردم و کمک خواستم. با سر و صداهای من مدیر ساختمان متوجه شد و به حیاط رفت. شهرام هم که ترسیده بود پسر نوجوان را رها کرد و پا به فرار گذاشت.

جیغ و داد دختر نوجوان ، تجاوز به یک پسربچه را ناکام گذاشت

با شکایت پسر نوجوان به نام امیر و بیانات شاهدان ماجرا پرونده ای در شعبه هشتم دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران تشکیل شد. به دستور بازپرس رضوانی تحقیقات جهت دستگیری شهرام ادامه داشت ولی هیچ رد و سرنخی از او در دست نبود. تا اینکه کارآگاهان پلیس متوجه شدند که شهرام در یک کمپ ترک اعتیاد در یکی از شهرستان هاست بدهید ترتیب با نیابت قضایی او را دستگیر کردند.

گفت و گو با متهم

28 سال دارد، تا سوم راهنمایی زیاد درس نخوانده، می گوید سابقه کیفری ندارد و نخستین بار است که دستگیر شده است هست. وی از شرح نقشه سیاهی که در سر داشت می گوید.

چندی قبل دختر نوجوانی پشت پنجره اتاقش ایستاده بود که ناگهان وحشت‌زده شروع به سر و صدا کرد و به سراغ مدیر ساختمان رفت و از او خواست به حیاط منزل برود و پسر جوانی

آن روز می خواستی چه کار کنی؟کاری نمی خواستم انجام دهم. از خودش هم بپرسید کاری نکرده ام. شیشه کشیده بودم و نمی فهمیدم که چکار می کنم. در کودکی خودم قربانی تعرض شدم. آن روز چون زیاد شیشه مصرف کرده بودم، دچار توهم شدم و آن صحنه تلخ کودکی جلوی چشمم آمد. ولی ناگهان دختری داد و بیداد کرد و مدیر ساختمان هم خودش را فوراً به حیاط ساختمان رساند.

به چه بهانه ای پسرک را به داخل منزل کشاندی؟مقابل در حیاط منزل مان ایستاده بودم که امیر را در حال عبور از کوچه دیدم. هم محلی مان است و منزل ارزش نزدیک هست. داشت با گوشی اش بازی می کرد. یک دفعه وسوسه شدم که گوشی اش را دزدی کنم. به او گفتم کلید نیاورده ام و پشت در مانده ام. از او خواستم تا با گوشی تلفن همراهش به مادرم زنگ بزنم. جهت اینکه نپرسد آیا با گوشی خودم تماس نمی گیرم به دروغ گفتم کلید و گوشی را باهم فراموش کرده ام و همه وسایلم داخل منزل هست. امیر شروع کرد به شماره گرفتن و من هم آهسته و بدون اینکه متوجه شود او را به حیاط کشاندم. بعد هم می خواستم او را به دستشویی ببرم که مدیر ساختمان سر رسید.

بعد چکار کردی؟ فرار کردم و به یکی از شهرستان ها رفتم. در این مدت هم آنجا بودم تا اینکه حدود سه ماه قبل به کمپ ترک اعتیادی رفتم تا ترک کنم.

جیغ و داد دختر نوجوان ، تجاوز به یک پسربچه را ناکام گذاشت

چطور شد که دستگیر شدی؟نمی دانم چطوری دستگیر شدم ولی داخل کمپ جهت چند نفر از دوستانم تعریف کردم که چکاری کرده ام و جهت چه فراری هستم. تصور می کنم که یکی از دوستانم ماجرا را به گوش پلیس رسانده باشد.

چند وقت است که معتاد شده است ای؟ یادم نمی آید.

چندی قبل دختر نوجوانی پشت پنجره اتاقش ایستاده بود که ناگهان وحشت‌زده شروع به سر و صدا کرد و به سراغ مدیر ساختمان رفت و از او خواست به حیاط منزل برود و پسر جوانی

چه شد که معتاد شدی؟ دوست ناباب، پرسشها زندگی ، وسوسه و… همه این ها باعث می شود که آدم معتاد شود.

هزینه مواد را از کجا می آوردی؟ پیک موتوری هستم.

جیغ و داد دختر نوجوان ، تجاوز به یک پسربچه را ناکام گذاشت

تحصیلاتت چقدر است؟ تا سیکل زیاد ادامه تحصیل ندادم. پدر و مادرم از هم جدا شده است بودند و زندگی مان رو به راه نبود که بتوانم درس بخوانم.

واژه های کلیدی: معتاد | پنجره | نوجوان | دستگیری | ساختمان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz