نسخه برداری کردن استفاده تحقیقات تجهیزات

نسخه برداری کردن: استفاده تحقیقات تجهیزات اعلامیه ارسال همکاری سفرهای بازگشت

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلبان حل معضلات جامعه را در «کف خیابان» دنبال نمی‌کنند / جلایی پور

حمیدرضا جلا ئی پور در کانال تلگرامی خود نوشت: مرتب از من پرسش می کنند که آیا شما اصلاح طلبان فقط بلدید مردم را به رای دادن دعوت کنید؟ پاسخ من از برداشتم از موا

اصلاح‌طلبان حل معضلات جامعه را در «کف خیابان» دنبال نمی‌کنند / جلایی پور

جلایی پور: اصلاح طلبان حل معضلات جامعه را در «کف خیابان» دنبال نمی کنند

عبارات مهم : ایران

حمیدرضا جلا ئی پور در کانال تلگرامی خود نوشت: مرتب از من پرسش می کنند که آیا شما اصلاح طلبان فقط بلدید مردم را به رای دادن دعوت کنید؟ پاسخ من از برداشتم از مواضع اصلاح طلبان در پاسخ به پرسش مزبور این است:

اصلاح‌طلبان حل معضلات جامعه را در «کف خیابان» دنبال نمی‌کنند / جلایی پور

درست است ما اصلاح طلبان از مردم بیست سال است که می خواهیم بیایند و به اصلاح طلبان رای بدهند و در آینده هم جهت حل معضلات جامعه چنین خواهیم کرد. چون این کار مدنی و مسئولانه است و هم به نفع کشور و هم به نفع خود مردم بوده هست. و ما بخاطر دعوتی که از مردم کردیم نه پیش مردم شرمنده ایم و نه به آنها بدهکار. به نظر من اگر مردم کشور ما این همکاری انتخاباتی را نداشتند به مراتب پرسشها جامعه ما از کشور پاکستان و مصر زیاد بود.

در ضمن آگاهانه و صادقانه بگویم اصلاح طلبان با تجمع کف خیابانی که سرنگونی طلبان (منافقین و سلطنت طلبان) خط بده آن باشند با تمام وجود مخالفند و این را با صدای بلند اعلام می کنیند. چون چنین اقداماتی هم به ضرر کشور عزیزمان ایران و هم به ضرر خود مردم معترض هست. حل معضلات ریشه دار اقتصادی کشور عزیزمان ایران چند علتی است و در کف خیابان حل نمی شود بلکه بدتر می شود. حل این معضلات به همکاری حاکمیت با دولت روحانی و حمایت نیروهای جامعه مدنی نیاز دارد و اقلا به دو دهه توسعه پایدار و همه جانبه و درونگرا و دنیا نگر نیاز دارد.

حمیدرضا جلا ئی پور در کانال تلگرامی خود نوشت: مرتب از من پرسش می کنند که آیا شما اصلاح طلبان فقط بلدید مردم را به رای دادن دعوت کنید؟ پاسخ من از برداشتم از موا

انتخاب

واژه های کلیدی: ایران | همکاری | خیابان | خیابانی | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz