نسخه برداری کردن استفاده تحقیقات تجهیزات

نسخه برداری کردن: استفاده تحقیقات تجهیزات اعلامیه ارسال همکاری سفرهای بازگشت

کم کردن دلا‌ر به زیر مرز روانی

اولین کم کردن دلار بعد از ۴ زیاد کردن متوالی رقم خورد. کاهشی که زمینه‌ساز کم کردن شاخص بازار ارز به زیر مرز روانی شد. روز گذشته، شاخص بازار ارز با ثبت افت ..

ادامه مطلب